2020, Мај, vol. 26, br. 1-2

Zastupljenost profesionalnog stresa i sindroma sagorevanja na poslu kod lekara opšte medicine

  • Miloranka Đ. Petrov Kiurski(Republički fond zdravstvenog osiguranja, Filijala Zrenjanin, Srbija)

Uticaj sociodemografskih faktora na pojavu demencije i depresije kod starih osoba

  • Kosana D. Stanetić(Dom zdravlja, Banja Luka),  
  • Vesna B. Kević(Medicinski fakultet, Univerzitet u Banja Luci, Bosna i Hercegovina)

Veza između kognitivnog oštećenja i funkcionalne nesposobnosti kod lica koja žive u staračkim domovima

  • Jelena R. Pavlović(Zdravstvena njega, Medicinski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina),
  • Maja N. Račić(Katedra porodične medicine, Medicinski fakulteUniverzitet u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina),
  • Nedeljka M. Ivković(Stomatološki fakultet, Medicinski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Bosna i Hercegovina)

Žučni kamenci i pravo vreme operacije – čekati ili intervenisati?

  • Marina B. Fišeković Kremić(Dom zdravlja Novi Beograd, Beograd, Srbija)

Liposarkom – značaj kliničkog prepoznavanja od strane lekara opšte medicine

  • Ana R. Miljković(Dom zdravlja Novi Sad, Srbija)