2024, Maj, vol. 30, br. 1-2

Analiza zadovoljstva pacijenata radom timova porodične medicine u Domu zdravlja Banja Luka

 • Kosana D. Stanetić (Dom zdravlja Banja Luka, Bosna i Hercegovina; Medicinski fakultet, Univerzitet u Banja Luci, Bosna i Hercegovina), 
 • Dragan M. Milojević (Dom zdravlja Banja Luka, Bosna i Hercegovina), 
 • Suzana M. Savić (Dom zdravlja Banja Luka, Bosna i Hercegovina; Medicinski fakultet, Univerzitet u Banja Luci, Bosna i Hercegovina),
 • Verica Đ. Petrović (Dom zdravlja Banja Luka, Bosna i Hercegovina; Medicinski fakultet, Univerzitet u Banja Luci, Bosna i Hercegovina)

Identification of drug-related problems during pharmaceutical care services: Introduction to the Geriatric Department at the University Medical Center

 • Ivana R. Baralić Knežević (Farmaceutsko odeljenje, Zvezdara, Kliničko bolnički centar, Beograd, Srbija), 
 • Branka M. Arsenović (Odeljenje gerijatrije, Zvezdara, Kliničko bolnički centar, Beograd, Srbija),
 • Katarina D. Stefanović (Odeljenje gerijatrije, Zvezdara, Kliničko bolnički centar, Beograd, Srbija), 
 • Dragana M. Trifunović Balanović (Dom zdravlja Voždovac, Beograd, Srbija)

Determinatori kliničkih ishoda kod obolelih od hroničnih artritisa i sistemskih bolesti vezivnog tkiva - fokus pandemija COVID-19

 • Irena Lj. Pušica (Dom zdravlja Novi Beograd, Beograd, Srbija), 
 • Mirjana R. Lapčević (Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije, Beograd, Srbija),
 • Stojanka N. Ratković (Dom zdravlja Kraljevo, Kraljevo, Srbija),
 • Marina N. Manić (Dom zdravlja Pirot, Pirot, Srbija), 
 • Mirjana D. Arapović (Nacionalna služba za zapošljavanje, Beograd, Srbija)

Opšti principi hitnog zbrinjavanja trovanja u ambulanti lekara opšte medicine - izazovi i prepreke

 • Marija Ž. Lazarević (Dom Zdravlja „Dr Milenko Marin“ Loznica), 
 • Dragana M. Trifunović Balanović (Dom Zdravlja Voždovac, Beograd)

Značaj ultrasonografije u praćenju multiplih fibroadenoma dojke

 • Snežana P. Stojanović Ristić (Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd, Srbija), 
 • Branka G. Toljić (Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd, Srbija)

Majčinstvo i dojenje nakon karcinoma dojke

 • Miloš V. Đorđević (Dom zdravlja „Dr Mladen Stojanović“, Bačka Palanka, Srbija), 
 • Dragana B. Valent (Dom zdravlja „Šid“, Šid, Srbija)