2022, Oktobar, vol. 28, br. 3-4

Dijabetesna nefropatija - klinička slika, tok i savremene mogućnosti lečenja

  • Višnja Ležaić (Akademija medicinskih nauka, Srpsko lekarsko društvo, Beograd, Srbija
    Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija)

Ocena efekta Kovida-19 na društvene i dnevne aktivnosti porodičnih lekara u Kajzeriju u Turskoj

  • Afşin Ahmet (Ercijes Univerzitet, Medicinski fakultet, Katedra Porodične medicine, Kizikli Centar porodične medicine, Kajzeri, Turska)
  • Isildak Esmagul (Kizikli Centar porodične medicine, Kajzeri, Turska)
  • Mazicioglu Mumtaz M. (Ercijes Univerzitet, Medicinski fakultet, Katedra Porodične medicine, Kajzeri, Turska)

Faktori rizika za osećaj anksioznosti kod zdravstvenih radnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti tokom COVID-19 pandemije

  • Marina B. Fišeković Kremić (Dom zdravlja “Novi Beograd”, Beograd)