2022, Maj, vol. 28, br. 1-2

Dijagnostika i lečenje COVID–19 u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

 • Darinka T. Punoševac (Ambulanta za respiratorne infekcije, Dom zdravlja, Kruševac, Srbija)
 • Sandra B. Vesić Veškovac (Ambulanta za respiratorne infekcije, Dom zdravlja, Kruševac, Srbija)

Kliničke karakteristike i dijagnostika COVID-19 kod pacijenata u COVID-ambulantama u opštoj medicini

 • Miloranka Đ. Petrov Kiurski (Republički fond zdravstvenog osiguranja, Filijala Zrenjanin, Srbija)
 • Slavoljub R. Živanović (Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd, Srbija)

Pandemija COVID-19 kroz prizmu poziva kol centru

 • Tatjana M. Egić (Dom zdravlja “Novi Sad”, Opšta medicina, Srbija)

Poređenje nekih funkcionalnih i antropometrijskih parametara kao faktora rizika za fragilnost među polovima kod starih osoba

 • Natalija P. Hadživuković (Katedra za zdravstvenu njegu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet Foča, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina)
 • Jelena R. Pavlović (Katedra za zdravstvenu njegu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet Foča, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina)
 • Maja N. Račić (Katedra za primarnu zdravstvenu zaštitu i javno zdravstvo, Medicinski fakultet, Univerziteta Sarajevo)
 • Nedeljka M. Ivković (Katedra za oralnu rehabilitaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Istočnom Sarajevu; Bosna i Hercegovina)
 • Olivera B. Kalajdžić (Katedra za psihologiju, Medicinski fakultet Foča, Univerzitet u Istočnom Sarajevu)
 • Ranka R. Perućica (Katedra za pedagogiju, Medicinski fakultet Foča, Univerzitet u Istočnom Sarajevu)
 • Srđan D. Živanović (Katedra za zdravstvenu njegu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Medicinski fakultet Foča, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina)
 • Ljubiša P. Kucurski (Katedra zdravstvene njege, Visoka medicinska škola, Prijedor)

Kožna lajšmanijaza

 • Slavica D. Dacić (Institut za javno zdravlje Srbije, Centar za mikrobiologiju, Beograd, Srbija)
 • Dragana M. Ivanović (Institut za javno zdravlje Srbije, Centar za mikrobiologiju, Beograd, Srbija)
 • Ljiljana S. Pavlović (Institut za javno zdravlje Srbije, Centar za mikrobiologiju, Beograd, Srbija)