2023, Oktobar, vol. 29, br. 3-4

Karakteristike COVID-19 u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Beogradu (Srbija) i uticaj sociodemografskih karakteristika ispitanika na vakcinaciju

  • Marina B. Fišeković-Kremić(Dom zdravlja Novi Beograd, Beograd, Srbija)

Navike u ishrani dece – istraživanje ponašanja u vezi sa zdravljem kod dece školskog uzrasta u Republici Srbiji 2017. godine

  • Slavica S. Đorđević (Student doktorskih studija, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu,Kragujevac, Srbija; Akademija strukovnih studija Beograd, Odsek Visoka zdravstvena škola, Beograd, Srbija)
  • Snežana B. Knežević (Student doktorskih studija, Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac, Srbija; Dom zdravlja, Kraljevo, Srbija)
  • Verica S. Jovanović4 (Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Beograd, Srbija)

Empijem pleure kao komplikacija Kovid 19 pneumonije kod pacijenta sa destroyed lung sindromom

  • Marija B. Glavinić Mijić (Dom zdravlja Zemun, Beograd)
  • Slobodanka V. Popović (Dom zdravlja Zemun, Beograd)
  • Anamaria S. Simić Milovanović (Dom zdravlja Zemun, Beograd)

Medicinska terminologija u savremenoj Srbiji: postojanje duže od 150 godina

  • Ankica V. Jelenković (lekar, naučni savetnik u penziji)