Impressum

Osnivač, vlasnik i izdavač časopisa Opšta medicina:
Sekcija Opšte medicine Srpskog lekarskog društva
11000 Beograd, Džordža Vašingtona 19,
+381 66 5598422; +381 11 3234 261

Glavni i odgovorni urednik: Dr sc. Marina Fišeković Kremić, Dom zdravlja „Novi Beograd“, Beograd, Srbija

Časopis Opšta medicina je zvanična publikacija Sekcije opšte medicine Srpskog lekarskog društva www.casopisopstamedicina.org

Časopis izlazi dva puta godišnje: maj – oktobar

Članci su u potpunosti dostupni na:

Lektor za srpski jezik: Živka-Žiža Stanojević

Lektor za engleski jezik: dr Darinka Punoševac

 

STATUS:

OA status  Indeksiran u DOAJ Referisan u SCIndex-у CrossRef/DOI - Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci 
Srpski citatni indeks  

 

OSNOVNO:

ISSN 0354-7132
eISSN 2217-3994
COBISS.SR-ID UDC 61
Creative Commons Licence CCL (CC BY-SA)