Uredništvo

 

Glavni i odgovorni urednik

Dr sc. Marina Fišeković Kremić

Dom zdravlja „Novi Beograd“, Beograd, Srbija

Specijalista opšte medicine, Doktor medicinskih nauka. Saradnik u nastavi Medicinskog fakulteta Unirveziteta u Beogradu, katedra opšte medicine. Član Srpskog lekarskog društva, Lekarske Komore Srbije.

 

Članovi

 • Prim. mr sc. Miloranka Petrov Kiurski
 • Prim. dr Dragana Trifunović Balanovići
 • Prim. dr Snežana Janković
 • Prim. dr Mirjana Lapčević
 • Prim. mr sc. Vesna Stević Gajić
 • Prim. dr Nadežda Radisavljević
 • Prim. dr Petar Stanojević
 • Prim. dr sc. Snežana Stojanović Ristić
 • Prim. MSc Snežana Knežević
 • Prim. dr sc. Suzana Stanković
 • Dr Marija Tomić Smiljanić
 • Dr Marija Glavinić Mijić
 • Prim. dr Slavoljub Živanović

 

Međunarodni savetodavni odbor

 • Prof. dr Valentina Madžova
 • Prof.dr Karmen Busneag
 • Prof. dr Maja Racic
 • Prof. dr Azijada Beganlic
 • Prof. dr Ljubomir Kirov
 • Doc.dr Olivera Batić Mujanović
 • Doc. dr Katarina Stavrić
 • Prim. dr Ljubin Šukriev

 

 

Lista recenzenata

 • Mladen Davidović, profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Vesna Mandrapa, specijalista opšte medicine u penziji, Beograd, Srbija
 • Zlatka Markov, Dom zdravlja “Novi Sad”, Novi Sad, Srbija
 • Snežana Đorđević - Žunčić, Dom zdravlja “Niš”, Niš, Srbija 
 • Dragica Akulov, specijalista opšte medicine u penziji, Beograd, Srbija
 • Goran Čitlučanin, Dom zdravlja “Voždovac“, Beograd, Srbija
 • Marijana Tomić - Smiljanić, Dom zdravlja “Rakovica”, Beograd, Srbija
 • Sunčica Stankov, Dom zdravlja “Novi Sad”, Novi Sad, Srbija
 • Marina Fišeković - Kremić, Dom zdravlja “Novi Beograd“, Beograd, Srbija
 • Vesna Đurić, Dom zdravlja “Dr Draga Ljočić”, Šabac, Srbija
 • Suzana Stanković, Dom zdravlja “Pirot”, Pirot, Srbija
 • Slavica Conić,Dom zdravlja “Dr Simo Milošević”, Beograd, Srbija
 • Katerina Kovačević, Univerzitet u Skoplju, Medicinski fakultet, Centar za porodičnu medicinu, PZU “Vita Katerina”, Skoplje, Severna Makedonija
 • Branka Lazić, Dom zdravlja “Stari grad”, Beograd, Srbija
 • Nadežda Radisavljević,Dom zdravlja “Stari grad“, ambulanta “Topličin venac“, Beograd, Srbija
 • Ljiljana Miljački, Dom zdravlja “Subotica”, Subotica, Srbija
 • Snežana Stojanović Ristić,Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd, Srbija
 • Marta Tundzeva, Univerzitet u Skoplju, Medicinski fakultet, Centar za porodičnu medicinu, PZU „Kiril Atanasov“,Skoplje, Severna Makedonija
 • Slavoljub Živanović, specijalista opšte medicine u penziji, Beograd, Srbija